Lauda plánuje uzavřít bázi ve Stuttgartu

10.07.2020Vedení rakouské letecké společnosti Lauda oznámilo zaměstnancům své základy ve Stuttgartu, že plánuje tuto bázi uzavřít k 30. říjnu 2020. Koncem července proto obdrží všichni tamní zaměstnanci výpovědi, a to i přes to, že přes 88 procent z nich souhlasilo s podpisem nové kolektivní smlouvy znamenající menší mzdy. Podle vedení společnosti Lauda, pánů Davida O’Briena a Andrease Grubera však mezi nimi bylo jen 7 pilotů ve funkci kapitána. Celkem zaměstnává společnost ve Stuttgartu 15 těchto pozic.

Ocas Airbusu A320 společnosti Lauda (foto: Raffindiair/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0)

Této situaci předcházela indicie neobnovení linky Vídeň - Stuttgart od 1. července, kterou společnost Lauda operovala dříve i dvakrát denně. Tyto lety zatím nejsou v rezervačních systémech k dispozici ani na pozdější data.

Německá odborová organizace Verdi v minulých dnech stejně jako dříve rakouské odbory Vida ve Vídni odmítla podpis návrhu nové kolektivní smlouvy, která měla být v případě souhlasu platná pro obě dosavadní základny Lauda v Německu, tj. pro Stuttgart i Düsseldorf. Důvody odmítnutí podpisu odborovou organizací Verdi byly zejména ztráta až 30 procent platu u pilotů na pozici kapitána, dále u některých pozic palubního personálu by hrozilo, že by byl jejich čistý výdělek po srážkách menší než německé životní minimum. Navíc kolektivní smlouva negarantovala zaměstnancům ani zachování obou základen a všech pracovních míst.

Proto se společnost Lauda rozhodla, že odbory Verdi obejde a osloví se svým návrhem kolektivní smlouvy všechny zaměstnance v Německu jednotlivě. Tento postup odbory tvrdě kritizují. Navíc výsledky oslovování zaměstnanců v Düsseldorfu a ve Stuttgartu jsou rozdílné. V Düsseldorfu akceptovala podmínky nové tarifní smlouvy drtivá většina pilotů i palubního personálu, proto zde bude podle vyjádření vedení Lauda tamní báze zachována.

Ve Vídni v podobné situaci začátkem června zasáhla rakouská hospodářská komora, která předložila takový návrh kolektivní smlouvy, který by nebyl protiprávní. Vedení společnosti Lauda couvlo, báze ve Vídni zůstala zachována, později ovšem došlo k rozhodnutí o zmenšení flotily a k hromadnému rozdávání výpovědí. Podobný vývoj by teoreticky mohl nastat ještě i ve Stuttgartu.

Vyhlídky zaměstnanců Laudy ve Stuttgartu však nejsou moc příznivé, samotná mateřská společnost Ryanair očekává, že letošní provoz dosáhne v optimistické variantě 50 % předchozího roku, a proto ponižuje stavy zaměstnanců a tlačí na snížení mzdových nákladů. Minulý týden se Ryanair dohodl s britskými zaměstnanci na snížení mezd. Tamní piloti by se měli zříct až 20 % mzdy, palubní personál souhlasil se snížením o 5-10 %.

Témata