Stoupá pravděpodobnost napojení letiště Mnichov na síť rychlovlaků ICE a lepšího napojení do Česka

23.07.2022 - EvropaPodle deníku "Der Spiegel" stoupá v Německu nakloněnost k budoucí přestavbě železniční trati po roce 2030 mezi Mnichovem a Ingolstadtem tak, aby se na ní zvýšila rychlost ze současných 160-200 kmh na alespoň 300 kmh. Součástí přestavby by pak měla být i odbočka k letišti u Erdinger Moos , která by umožnila zastávku rychlovlaků přímo u mnichovského letiště. Zde by mělo vzniknout zcela nové nádraží vyhrazené jen rychlovlakům, s délkou nástupiště 400 metrů a výškou perónu 76 centimetrů. Díky zvažované přestavbě by měla razantně klesnout cestovní doba mezi centrem Mnichova a letištěm ze současných 40-45 minut na budoucích minut 15. Kromě příměstských vlaků jezdí mezi centrem města a letištěm s obdobnou jízdní dobou, ovšem navíc s rizikem zácpy na dálnici, také přímé autobusy Lufthansa Express. Nedávno spojil německý železniční dopravce Deutsche bahn mnichovské letiště také přímými regionálními expresy mířícími z letiště do měst na sever od Mnichova. Například do Freisingu, Landshut a Řezna (Regensburg). Stalo se tak díky přebudování železniční odbočky na letiště u Neufahrnu.

Z Řezna je to již kousek na české hranice. Směrem na Furth im Wald, Domažlice a Plzeň se rovněž uvažuje o elektrifikaci a zdvojkolejnění trati. Tlačí na ni zejména česká strana, která by ráda navýšila železniční kapacity zejména pro přeshraniční nákladní železniční přepravu. Zdá se dokonce, že česká strana je u vylepšení parametrů důležitého přeshraničního železničního spojení napřed. Alespoň prozatím. V roce 2024 plánuje Správa železnic začít stavbu dvojkolejné elektrifikované novostavby tratě Plzeň-Stod s plánovanou rychlostí 200 kmh. Úsek Stod-Domažlice pak o dva roky později. Rovněž české úvahy o železničním tunelu Praha-Beroun by železniční relaci Praha-Mnichov značně zrychlily. Vzniká tak tlak na vylepšení parametrů i německé trati od Řezna k hranicím. Je tak možné, že za 15-20 let bude mít Praha i Plzeň alternativní možnost přímého vlaku na letiště v Mnichově s jízdní dobou kolem 2 hodin. Jistě, zatím tato vize vypadá jako fikce, nicméně lze očekávat, že EU bude v příštích letech největší objemy finančních prostředků investovat právě do propojení velkých aglomerací rychlovlaky na úkor investic do jiné dopravní infrastruktury, jako jsou například dálnice. A právě u železničního spojení Prahy a Mnichova má železnice opravdu velký prostor ke zrychlení jízdní doby. Ta se totiž v současnosti na 430km dlouhé trati mezi oběma městy pohybuje těsně pod 6 hodin jízdy. Vlak se zatím navíc vyhýbá zastávce přímo na letišti Mnichov, přestože jej na své trase jen těsně míjí. Nejblíže mnichovskému letišti zastavuje přímý Západní Eurocity expres z Prahy v 5km vzdáleném městě Freising.

rychlovlak ICE na hlavním nádraží v Mnichově, červen 2017 (autor: Renardo la Vulpo, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0)

Témata