United Airlines bankrotují

09.12.2002 - USA & KanadaUnited AirlinesMinulý článek na Airways.cz popisuje situaci do 2.9.2002, kdy představenstvo UAL Corporation, mateřské společnosti United Airlines, zvolilo nového CEO, jímž se tehdy stal bývalý prezident ropného kolosu Texaco Chevron Glen F. Tilton. Ten společnost převzal v dosti zuboženém stavu a v době, kdy jí vážně hrozila Chapter 11, tedy ochrana před věřiteli. I po veškerém jeho úsilí a úsilí ostatních zainteresovaných lidí, je dnes Chapter 11 pro tuto společnost jediné možné východisko. Poté, co vládní úřad ATSB (Air Transport Stabilization Board) zamítl společnosti poskytnout státní garanci na soukromé úvěry ve výši dvou miliard USD nejen v návaznosti na rozhodnutí mechaniků United nepřijmout škrty v platech, společnost minulý týden ztratila naději, že se zachrání bez této ochrany a že krize vzejde bez ohromných restrukturalizačních změn, které ji nyní nevyhnutelně čekají.

Sled událostí během letošního podzimu byl vcelku nepřehledný. Nejdříve padl termín 16. září, kdy měla být ukončena všechna jednání mezi odbory a managementem, aniž by bylo cokoliv dojednáno. Všechny tři odborové organizace zastupující palubní průvodčí, mechaniky a piloty poté vytvořily koalici a začaly s vedením společnosti vyjednávat společně. To bylo velmi rozumné, neboť do této doby vedení přicházelo s návrhy, které byly méně přijatelné pro jednu skupinu a více pro tu druhou. Stále ovšem nebylo dosaženo konsensu, a tak odbory vzaly situaci do svých vlastních rukou a zadaly několika analytickým firmám úkol vypracovat záchranný plán pro United. To ovšem chvíli trvalo, a tudíž dva týdny nebylo prakticky o čem jednat. Naopak světlo světa spatřila informace, že United Airlines již před rokem najaly odborníky na bankroty, což srazilo jejich cenu jejich akcií velmi nízko.

United Airlines - Boeing 747-400
V souvislosti s návštěvou amerického prezidenta George Bushe v Praze přistál na ruzyňském letišti i Boeing 747-400 United Airlines. (Foto: Petr Popelář)

Říjen a listopad byly ve znamení dalších překotných jednání. Záchranný plán odborů počítal s ústupky ve výši 5,8 miliard USD v příštích pěti a půl letech, přičemž vedení chtělo úspory devíti miliard v příštích šesti letech. Další vývoj byl plný rozporuplných zpráv z této společnosti. Na to také samozřejmě průběžně reagovaly akcie, které se pohybovaly nahoru a dolů jako na horské dráze. Zaměstnanci však tehdy dali najevo, že toto je jejich poslední nabídka, a management tak začal počítat se zmíněnými 5,8 miliardami dolarů. Začátek prosince byl ustanoven jako poslední možné datum pro zaktualizování a podání nové žádosti u ATSB, a záchranný plán tak začal mít přesnější obrysy - 5,8 mld. bylo ještě sraženo na 5,2 mld. USD a stalo se součástí plánu, jak ve střednědobé výhledu ušetřit až 14 miliard dolarů. Na první pohled se to zdá až přespříliš, ale pokud se v potaz vezme ztráta společnosti jen za rok 2001, která činila 2,1 miliardy (mimochodem největší roční ztráta, kterou kdy jaká společnost vykázala) je 14 miliard amerických dolarů vcelku rozumné číslo.

Už od začátku nechal nový CEO odborům vcelku velké pole působnosti, jelikož jsou to zaměstnanci, kteří vlastní 55 % společnosti. Nicméně již koncem listopadu začaly i z jeho úst znít tvrdé výroky. Začátek prosince se stal kritickým datem, neboť 2. prosince se stala splatnou částka 375 miliónů dolarů a hotovost společnosti se tak už značně přiblížila nule. Oficiální informace sice neexistují, ale odborníci počítají, že každým dnem společnost ztrácí dalších 7-8 miliónů dolarů a po odečtení zmíněných 375 miliónů disponuje hotovostí 400 miliónů. S celou touto situací ale velmi kontrastují operační výsledky společnosti, které ji řadí na první příčku v porovnání s veškerou konkurencí. Celý podzim United Airlines kompletovaly až 99,66% všech naplánovaných letů a podíl letů, které přistály a odstartovaly na čas (plus minus čtrnáct minut od odletového nebo příletového času), se vyhoupl také vysoko nad 90 %...

Odbory postupně hlasovaly nad ústupky, na světě byl ozdravný plán a byla podána nová žádost u ATSB. Také cena akcií rostla, ale pak přišlo něco, co nikdo nečekal, neboť mechanici odmítli přijmout svou část ústupků. Ten den se akcie společnosti výrazně propadly. Rychle bylo vypsáno nové hlasování, ale to je nyní k ničemu, neboť dva dny poté 4. prosince úřad ATSB odmítl vyhovět nové žádosti v poměru 2:1. Částečně v reakci na události v United Airlines, ale také díky: "… nereálnosti tohoto plánu, jež je založen na nereálných předpokladech." Za hodinu po tomto oznámení akcie společnosti spadly o dalších 59 % ze 3,12 dolaru na 1,54 a stále oslabovaly. To ještě před tím než se staly neobchodovatelnými a na newyorské burze NYSE bylo zastaveno obchodování. V současnosti je jejich hodnota pod jedním americkým dolarem.

Co bude následovat? Chapter 11 (kapitola 11 amerického zákona o bankrotech) je nevyhnutelná a podle zdrojů blízkých společnosti se k ní aerolinie uchýlí ihned, jak získají 1,5 miliardy dolarů na zajištění provozu v tomto režimu. Bude to soud, kdo bude rozhodovat, kolik dostane který z věřitelů, přičemž na řadu přijde i rozprodávání majetku a uchráněny například nemusí být ani hodnotné sloty na letech z USA na letiště Londýn - Heathrow. Kdo ztratí nejvíc? Samozřejmě zaměstnanci, jejichž akcie se stanou bezcenné. Jako majitelé tito lidé rozhodně nebudou prioritní skupinou u soudu, který bude rozhodovat o kompenzacích, ale také nebudou jediní, kteří své peníze nikdy neuvidí. To vše by mohlo v budoucnosti zkomplikovat případný nový rozjezd společnosti.

Nabízí se ale i velmi zajímavá hypotéza, co by mohlo následovat pokud se United Airlines přidají k US Airways a oba dopravci se tak ocitnou pod Chapter 11. Chapter 11 totiž, kromě toho že kterýkoliv věřitel může za určitých zákonem vymezených podmínek danou společnost poslat ihned do likvidace (Chapter 7), poskytuje společnosti větší prostor pro vypovídaní smluv a uvolňování se z nevýhodných závazků. Oba dopravci se již před lety chtěli sloučit a nepovedlo se to jen díky antimonopolním úřadům, nicméně v současné době spolupracují formou code-sharingu a propojených frequent flyer programů. Naskýtá se tedy možnost, kdy se obě aerolinky restrukturalizují, zmenší a následně sloučí. Kapitálově by tento projekt možná podpořili i silní dopravci ze Star Alliance, zejména Singapore Airlines, kterým se extrémně dobře daří už od jejich vzniku a Lufthansa, která v současnosti zažívá doslova zlatý věk. Vše je samozřejmě podmíněno přežitím United Airlines i US Airways, nad kterými obzvláště teď leží velký otazník. Například o minulém víkendu se významný věřitel US Airways nechal slyšet, že pokud zaměstnanci neodsouhlasí ústupky ve výši 200 miliónů dolarů, pošle společnost okamžitě do likvidace.

United Airlines mají 75letou historii a doufejme, že tuto obtížnou dobu překonají. Z Chapter 11 sice případně nevyjdou ty samé United, které známe teď, ale úplně jiná společnost. Možná, že to již nebudou United Airlines ale United Airways, kdo ví, ale bylo by to lepší, než aby se připojily k zbankrotovaným společnostem TWA, Eastern či Braniff. V těchto dnech vstupují do nového, a snad ne závěrečného dějství, o kterém budeme i nadále informovat.

Témata