Letecký provoz v Praze se na 3 měsíce přesune na vedlejší dráhu

01.03.2022 - Česká republika



V dnešním tiskovém prohlášení Letiště Praha zástupci letiště upozorňují na plánovanou údržbu a opravy hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24, které mají probíhat od 28.března do 1.července. Veškerý letecký provoz po dobu těchto prací bude převeden na vedlejší dráhu 12/30. Ta bude v provozu ve své plné délce 3250 metrů.

Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha k tomuto provizornímu stavu říká: "Jsme si vědomi toho, že využívání vedlejší dráhy nevhodně zvýší provoz letadel nad hustě osídlenými částmi Prahy a Kladenska, ale jediným systémovým řešením do budoucna, je realizace projektu paralelní dráhy." Směr leteckého provozu na vedlejší dráze bude samozřejmě podléhat aktuálním meteorologickým podmínkám, nicméně letiště bude preferovat směr přistání od Prahy a vzlet směrem na Kladno.

Ředitel provozu letištních ploch, Václav Válek upřesňuje rozsah prací na hlavní dráze: "Kromě pravidelné údržby dojde i na důležitou rekonstrukci pojezdové dráhy B vedoucí na ranvej a navýšení kapacity části kabelovodu pro světelné zabezpečení dráhy. Tyto dvě akce jsou časově nejnáročnější a mají největší přínos na zvýšení provozní bezpečnosti." Nezbytné další úpravy hlavní dráhy souvisí s implementací požadavků na bezpečnost provozu daných legislativou Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA).

letiště Praha (zdroj: Letiště Praha)

Témata