Airbus a Airbus Canada přihlásily pohledávky vůči ČSA za téměř 17 miliard korun

27.05.2021 - Česká republikaV insolvenčním rejstříku, kde je průběžně zveřejňována dokumentace k úpadku Českých aerolinií a.s., se minulý týden objevily pohledávky od společnosti Airbus S.A.S. a Airbus Canada Limited Partnership. Jako první upozornil na zápis těchto pohledávek do insolvenčního rejstříku ekonomický server E15.

České aerolinie - Airbus A319 (foto: Jeroen Stroes Aviation Photography/Wikimedia Commons - CC BY 2.0)

Společnost Airbus S.A.S. uvedla ve své přihlášce, že pohledávky vznikly v souvislosti s objednávkou tří letadel Airbus A321XLR, které České aerolinie (ČSA) objednaly v roce 2019 formou dodatků k dřívější smlouvě z roku 2016. Podle Airbus S.A.S. se ČSA zavázaly uhradit za tyto tři letadla celkem 280,777 milionů dolarů, což je v přepočtu 6,068 miliard korun. Tato částka dosud není splatná a výrobce jí zatím ani nefakturoval.

Dále si Airbus S.A.S. nárokuje náhradu škody včetně škody ve formě ušlého zisku ve výši kupní ceny letadel. Společnost uvedla, že tuto pohledávku přihlašuje z procesní opatrnosti a jako pohledávku podmíněnou. Rovněž si francouzská firma nárokuje několik neuhrazených pohledávek v rozmezí od několika desítek do několika stovek tisíc korun zejména za servisní a softwarové služby. Celková výše pohledávek přihlášených společností Airbus S.A.S. činí 12,140 miliard korun.

Kanadská společnost Airbus Canada Limited Partnership pak do insolvenčního rejstříku nechala zapsat pohledávky vzniklé objednávkou čtyř letadel Airbus A220-300. Firma nechala do rejstříku zapsat již splatné pohledávky za koupi letadel, tak i ty jež zatím nejsou splatné a částky zatím nebyly fakturovány.

Právní zástupce Airbus Canada Limited Partnership v přihlášce uvádí také pohledávky za část kupní ceny letadel A220, přičemž jedna z pohledávek vznikla neuhrazením části ceny letadel ve výši 98,13 milionu korun, jež byla splatná již 1. prosince 2019, tedy několik měsíců před plným nástupem pandemie koronaviru v ČR. „Věřitel zasla Dlužníkovi řadu upomínek, ve kterých na prodlení s plněním smluvních povinností dle Kupní smlouvy Dlužníka upozorňoval, viz upomínka ze dne 18. prosince 2019, ze dne 12. února 2020, ze dne 4. dubna 2020, ze dne 4. května 2020 a ze dne 10. července 2020,“ uvádí se v dalších informacích k této pohledávce.

Rovněž Airbus Canada Limited Partnership přihlašuje z důvodu procesní opatrnosti náhradu škody ve formě ušlého zisku v plné výši neuhrazené části kupní ceny letadel A220, což je 2,401 miliardy korun. Tato pohledávka je podmíněná a uplatňovala by se například v případě odstoupení od objednávky letadel. Kanadská firma tak přihlásila pohledávky v celkové výši 4,846 miliardy korun.

Celkem tak obě společnosti přihlásily do insolvenčního rejstříku pohledávky za 16,986 miliardy korun. Polovina z této částky jsou však podmínečné pohledávky na náhradu škody ve formě ušlého zisku ve výši 8,5 miliardy korun. Ve stejné výši, zhruba 8,5 miliard, jsou nepodmíněné pohledávky obou firem.

Podle E15 odmítly ČSA cokoliv komentovat. Podle serveru mluvčí Vladimíra Dufková uvedla ke smlouvám s Airbusem, že jde o obchodní tajemství.

Pohledávky, které přihlásily společnosti Airbus S.A.S. a Airbus Canada Limited Partnership, bude přezkoumávat insolvenční správce ČSA, kterým je Michael Šefčík ze společnosti Inskol. Podle E15 Šefčík dříve avizoval, že přezkum pohledávek si vzhledem k jejich množství vyžádá určitý čas.

Přihlášení tak velkých pohledávek ze strany dvou výrobců letadel může značně ovlivnit rozhodování věřitelů, jakým způsobem bude řešena insolvence ČSA. Dosud se objevovaly informace a názory, že pro věřitele by byla výhodnějším řešením reorganizace ČSA než vyhlášení konkurzu. Při vyhlášení úpadku ČSA letos v březnu z insolvenčního návrhu vyplynulo, že závazky ČSA vůči dodavatelům jsou cca 800 milionů korun a vůči cestující veřejnosti zhruba jedna miliarda korun.

Témata