ŘLP zveřejnilo hospodařské výsledky za rok 2008

07.04.2009 - Česká republikaStátní podnik Řízení letového provozu České republiky zveřejnil své hospodářské výsledky za loňský rok. Hrubý zisk dosáhl 115 mil. korun při obratu 3,29 mld. korun. Dobrý hospodářský výsledek byl dosažen i přes pokles provozu, který byl zaznamenán v posledních dvou měsících roku. Hlavním zdrojem příjmů bylo poskytování leteckých navigačních služeb, které představovaly 92,3 procent celkových výnosů. Zde nejvýznamnější výnosovou položku tvořily výnosy z traťových navigačních služeb, na druhém místě pak byly výnosy z letištních přibližovacích služeb.

V loňském roce rostl příjem z komerčních aktivit, z činnosti Letecké školy ŘLP ČR, které se podařilo rozšířit počet zákazníků a změnit strukturu kurzů ve prospěch dlouhodobějších kvalifikačních výcviků. „Výnosy Letecké školy představují řádově jedno až dvě procenta z obratu, ale pokud bychom se dostali na pět procent, je to již z hlediska příjmů zajímavé. Jsme společností, která není primárně orientována na zisk, ale výsledky nám umožňují podpořit například pobídkové programy pro letecké dopravce s cílem zvýšit jejich zájem o lety do České republiky,“ uvedl generální ředitel ŘLP Jan Klas. V souladu s mezinárodními předpisy bude dosažený zisk použit na další rozvoj letových provozních služeb v České republice. Jde zejména o projekty zvyšující bezpečnost a kapacitu služeb v českém vzdušném prostoru a na letištích Praha, Brno, Karlovy Vary a Ostrava.

Štítky