Dohoda CEATS vstoupila v platnost

12.09.2004 - EvropaBosna a Hercegovina jako pátý z osmi signatářských států ratifikovala dohodu o jednotném řízení letového provozu ve střední Evropě (CEATS). Dohoda, ke které Česká republika přistoupila již v roce 1993, vstoupila pátou ratifikací v platnost. Na jejím základě v nadcházejících letech vznikne nad územím 8 států - Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, severní části Itálie, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska vzdušný prostor se sjednoceným řízením letového provozu ve vyšších letových hladinách nad 28 500 stop.

Ve Vídni bude v roce 2007 otevřeno Centrum pro jednotné řízení leteckého provozu, které bude z jednoho místa řídit letecký provoz nad celým územím všech osmi států. Realizace projektu jednotného řízení letového provozu v regionu střední Evropy se promítne především do výrazného zvýšení propustnosti vzdušného prostoru nad střední Evropou, zvýšení bezpečnosti, snížení zpoždění a tím i nákladů. Rakouský národní dopravce - Austrian Airlines - v souvislosti s tím například před nedávnem uvedl, že díky realizaci projektu CEATS očekává pokles provozních nákladů až o 20 %.

Oblast střední Evropy patří dnes k regionům s nejvyšší dynamikou růstu leteckého provozu na světě. Konzervativní prognózy předpovídají, že do roku 2010 vzroste hustota letecké dopravy několikanásobně. Zvládnutí takto rychlého zvyšování počtu letadel přelétávajících nad touto částí Evropy má napomoci právě projekt CEATS realizovaný Evropskou organizací pro bezpečnost a řízení letového provozu EUROCONTROL a je součástí projektu Evropské unie – Jednotné evropské nebe (European Single Sky). Česká republika je na oficiální státní úrovni jedním ze signatářů dohody s tím, že Praha je zároveň již sídlem Strategické a plánovací sekce projektu CEATS.

Hlavní přínosy projektu CEATS jsou přitom následující:

  • Centralizované řízení letového provozu umožní přelet letadel nad střední Evropou nejoptimálnější trasou (kratší a nákladově efektivnější).
  • Řízení letového provozu nad celou oblastí z jednoho místa posiluje bezpečnost. Omezuje rizika spojená s nedorozuměním mezi řídícími letového provozu a posádkou letadla při přeletu z jedné oblasti do druhé.
  • Snížení zpoždění letů – a tím výrazný pokles nákladů pro letecké společnosti a vyšší garanci včasnosti spoje pro cestujícího.
  • Odstranění neefektivního "předávání si" letadel mezi jednotlivými územími malých národních států ve střední Evropě – let nad celou oblastí bude řízen z jednoho centra.

Do roku 2007 tak v souladu s přijatými závazky řízení letového provozu nad ČR v letových hladinách nad 28 500 stop převezme centrální řízení letového provozu ve Vídni. Zaměstnanci vídeňského střediska budou přitom proporčně složeni z letových dispečerů – zástupců jednotlivých signatářských států. Otevření centra řízení letového provozu ve Vídni současně výrazně odlehčí přetíženým kapacitám (technickým a personálním) lokálních řízení letového provozu, jejichž úkolem do budoucna bude řízení letového provozu v nižších letových hladinách a při přiblížení na jednotlivá letiště v členských zemích.

Štítky