ŘLP hlásí stagnaci letových pohybů nad Českem

24.07.2019 - Česká republikaŘízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR) dnes zveřejnilo informaci o letovém provozu. Za první pololetí státní podnik zaznamenal v českém vzdušném prostoru celkem 427 255 letových pohybů. V meziročním srovnání se stejným obdobím roku 2018 se jedná o nárůst o 1 %. Zatímco ještě v 1. čtvrtletí zaznamenalo ŘLP ČR meziroční významný nárůst provozu, ve 2 čtvrtletí došlo k jeho snížení o jednotky procent.

Sál řízení letového provozu ve středisku ŘLP v Jenči (foto: ŘLP)

Podle tiskové zprávy ŘLP je tento pokles způsoben vnějšími faktory, které nemůže ovlivnit. Jedná se o ochranu kapacitně nedostatečného neměckého sektoru Karlsruhe a kapacitní problémy v maďarském vzdušném prostoru. Dochází tak k rozdělení hlavního proudu letového provozu a dopravci v mnoha případech oblétávají český vzdušný prostor severním směrem přes Polsko nebo jižním směrem přes Rakousko a Chorvatsko.

Jedná se často o dopravce využívající letouny s nejvyšší vzletovou hmotností, které jsou pro ŘLP z hlediska příjmů nejdůležitější. Rovněž dochází meziročně k poklesu počtu traťových jednotek, které jsou uživatelům českého vzdušného prostoru fakturovány.

Podle ŘLP se dále negativně na výnosech podniku podepisuje současný systém výkonnostního plánování Evropské komise a tlak na trvalé snižování cen za poskytované služby. V letošním roce tak ŘLP meziročně snížilo cenu za jednu přeletovou jednotku o téměř 50 Kč.

Ředitel ŘLP ČR Jan Klas uvedl, že podnik přijal opatření, která se promítnou do řízení nákladů a investičního plánování. "Aktivně nyní také komunikujeme s našimi partnery v Německu a Maďarsku tak, abychom vhodným provozním řešením pro zákazníky odstranily současné omezení pro naše zákazníky“, uvedl Jan Klas.

Štítky