ČSA jsou v platební neschopnosti. Sami podaly návrh na insolvenční řízení a reorganizaci.

26.02.2021 - Česká republikaČeské aerolinie (ČSA) podaly v pátek dopoledne návrh na zahájení insolvenčního řízení u Městského soudu v Praze. Současně ČSA požádaly o povolení provést reorganizaci firmy. Soud návrh na vyhlášení insolvence přijal a v 11:44 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení.

(ilustrační foto: ČSA)

Ve vydané vyhlášce Městský soud v Praze vyzval věřitele ČSA, kteří chtějí uplatnit své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby své přihlášky podaly v příslušné lhůtě soudu.

K podání návrhu ČSA přistoupily z důvodu sobotního ukončení mimořádného moratoria, které společnost chránilo před věřiteli. Cílem navrhované reorganizace je podle tiskové zprávy vydané ČSA záchrana společnosti a volba co nejvýhodnějšího řešení pro věřitele.

„ČSA byly do koronakrize ziskovou společností a do platební neschopnosti se dostaly v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a souvisejících mimořádných opatření přijatých vládou ČR a vládami ostatních států. Přes doporučení Evropské komise a sdružení leteckých dopravců IATA jsou vystaveny nerovné hospodářské soutěži se svými přímými konkurenty, kteří na rozdíl od ČSA a v souladu s doporučeními EK obdrželi od svých vlád finanční pomoc,“ uvedly ČSA v tiskové zprávě.

Mateřská společnost Smartwings řeší situaci řádným moratoriem s podporou věřitelů. Provoz ČSA a Smartwings je nadále zachován a obě společnosti zajišťují všechny plánované lety podle zveřejněných letových řádů a v závislosti na epidemiologickou situaci v cílových destinacích a cestovních omezeních. „Obě společnosti plánují řešit svou situaci v rámci společného koncernového řešení, které povede k jejich záchraně a je výhodnější pro věřitele. Navržená reorganizace je poslední možností, nedojde-li k přehodnocení přístupu vlády České republiky,“ uvedly ČSA v tiskové zprávě.

V úterý odeslaly ČSA místně příslušnému úřadu práce oznámení o chystaném hromadném propouštění zaměstnanců. Podle tohoto oznámení by společnost mohla propustit až všech 430 zaměstnanců.

Česká republika na rozdíl od jiných států neposkytla svým leteckým společnostem žádnou speciální podporu vyjma obecných programů na podporu zaměstnanosti. Vloni v srpnu požádaly ČSA spolu se Smartwings vládu o zřízení kompenzačního programu COVID - letectví a poskytnutí kompenzace formou tzv. sedačkovného jako u jiných typů dopravy za období nouzového stavu od 14. března do 24. května 2020. Česká vláda však opakované žádosti o podporu nevysvětlila, přestože poskytla kompenzace například provozovatelům zájezdových autobusů.

V důsledku vyhlášení nouzového stavu a zavedení cestovních omezení v souvislosti s pandemií koronaviru zaznamenaly ČSA v loňském roce ztrátu ve výši 1,57 miliardy korun. Tržby ČSA se propadly na cca 20% úroveň před vypuknutím pandemie.

Témata