Valná hromada ČSA vyměnila polovinu dozorčí rady

27.11.2006 - Česká republikaMimořádná valná hromada akcionářů Českých aerolinií (ČSA) na svém dnešním zasedání zvolila šest nových členů dozorčí rady. Stalo se tak na základě návrhu hlavního akcionáře, kterým je Ministerstvo financí. Novými členy dozorčí rady byli zvoleni Miroslav Ševčík, Tomáš Páv, Petr Polák, Elemír Václavík, Rudolf Vyčichla a Ivana Řápková. Dále valná hromada vzala na vědomí rezignaci Jiřího Jurána a odvolala předsedu dozorčí rady Jána Dzvozníka a další členy dozorčí rady Jaroslava Krále, Ivana Krynesovou-Gage, Miloslava Müllera a Martina Tlapu.

Bezprostředně po skončení mimořádné valné hromady zasedala mimořádná dozorčí rada v novém složení. Ta nejdříve přijala rezignaci místopředsedy dozorčí rady Jiřího Pose, který i nadále zůstává členem dozorčí rady. Ze svého středu poté zvolila nového předsedu dozorčí rady Miroslava Ševčíka a prvního místopředsedu Tomáše Páva. Druhým místopředsedou se stal Dušan Horák.

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování strategie společnosti. Stát prostřednictvím Ministerstva financí (56,92 % podíl) a České konsolidační agentury (34,59 %) kontroluje 91,51 % akcií ČSA. Dalšími akcionáři ČSA jsou Česká pojišťovna (4,33 %), město Praha (2,94 %), město Bratislava (0,98 %) a Fond národního majetku SR (0,24 %).

Nová Dozorčí rada ČSA: Původní Dozorčí rada ČSA:
 • Ing. Miroslav Ševčík, CSc. – předseda dozorčí rady
 • RNDr. Tomáš Páv – 1. místopředseda
 • Ing. Dušan Horák – 2. místopředseda
 • Ing. Jiří Pos
 • Mgr. Hana Pešková
 • Jaroslav Lorenc
 • MUDr. Pavel Bém
 • Zdeněk Čáp, Ph.D.
 • Mgr. Petr Polák
 • JUDr. Elemír Václavík
 • Mgr. Rudolf Vyčichla
 • Ing. Mgr. Ivana Řápková
 • Ing. Ján Dzvoník – předseda dozorčí rady
 • Ing. Jiří Pos – místopředseda dozorčí rady
 • MUDr. Pavel Bém
 • Zdeněk Čáp Ph.D.
 • Ing. Dušan Horák
 • JUDr. Jaroslav Král, CSc.
 • Ing. Ivana Krynesová – Gage
 • Jaroslav Lorenc
 • Ing. Miloslav Müller
 • Mgr. Hana Pešková
 • Ing. Martin Tlapa, MBA
 • Ing. Jiří Jurán, MBA (rezignoval k 30.8.2006)

Témata