Tisková zpráva Komerční banky o prodeji pohledávek

07.08.2003 - Česká republikaKomerční banka se v návaznosti na jednání s několika potenciálními investory a na základě pečlivého posouzení předložených nabídek rozhodla prodat své pohledávky vůči skupině firem pana Václava Fischera (Fischer, s.r.o. a Fischer Air, s.r.o) společnosti ATLANTIK FT. Tímto řešením KB ochrání své obchodní zájmy a umožní zastavení exekuce majetku skupiny firem pana Fischera.

Ke zvolenému řešení vedly Komerční banku tyto hlavní důvody:

  • Nabídka předložená společností ATLANTIK FT je závazná a bezpodmínečná.
  • Záměrem společnosti ATLANTIK FT je rozvíjet podnikatelský záměr, který umožní pokračovat v činnosti celé skupiny Fischer bez přerušení, umožní firmy stabilizovat a dlouhodobě rentabilně rozvíjet.
  • Společnost ATLANTIK FT prokázala svou schopnost úspěšně zvládat podobné projekty a disponuje nezbytnými finančními a personálními zdroji. Je schopna a připravena obnovit důvěryhodnost, převzít finanční řízení a kontrolu a pokračovat v činnosti skupiny firem pana Fischera.

Při svém rozhodování obě strany zvážily také ekonomické a lidské důsledky, které by konkurs na firmy ve skupině pana Fischera mohl vyvolat a případně destabilizovat český trh.

Komerční banka, a. s., ATLANTIK finanční trhy, a. s.

Témata