Swiss a Edelweiss získají státní garance od švýcarské vlády

30.04.2020 - EvropaPodle rozhodnutí švýcarské vlády bude stát garantovat 85 procent půjček v celkové výši 1,5 miliardy švýcarských franků (cca 1,4 miliardy eur) společnostem Swiss a Edelweiss, které jsou dceřinými aeroliniemi Lufthansa Group.

Swiss - Airbus A320 (foto: Swiss)

Vláda zdůraznila, že se jedná o podporu důležitým domácím firmám a částku ani její část není možné použít na vnitrokoncernovou sanaci jiné sesterské společnosti ani zahraniční mateřské společnosti. Tyto prostředky nelze dále použít ani na výplatu dividend akcionářům mateřské společnosti. Kapitálovou účast v mateřské ani dceřiné společnosti švýcarská vláda neplánuje.

Nadto plánuje vláda garance ve výši dalších 600 miliónů franků jednotlivým švýcarským subjektům, jejichž předmět podnikání souvisí s letectvím. Například regionálním letištím. Toto rozhodnutí vlády o státní pomoci však ještě musí schválit švýcarský parlament.

Témata