Soud přezkoumal pohledávky vůči ČSA. Věřitelé schválili reorganizaci společnosti.

08.06.2021 - Česká republikaV pondělí 7. června proběhlo u Městského soudu v Praze jednání, při kterém byly přezkoumány pohledávky vůči ČSA ve výši 935,757 milionů korun. Po přezkumu soud uznal pohledávky ve výši 821,527 milionů korun, z čehož jsou za 89,792 milionů korun zajištěné pohledávky a za 3,113 milionu korun podmíněné pohledávky. Insolvenční správce nyní má 30 dnů na zapsání výsledku přezkoumání do listů jednotlivých pohledávek. U popřených pohledávek má insolvenční správce do třech měsíců předložit soudu doklady o vyrozumění věřitelů.

ČSA - Airbus A320 (foto: Aleksandr Markin/Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.0)

Po přezkumném jednání následovala dále schůze věřitelů. Na ní byli přítomni věřitelé s přezkoumanými přihláškami pohledávek v celkové výši 563,555 milionů korun a schůze byla tak usnášeníschopná ve složení přítomných věřitelů.

Věřitelé svým hlasováním rozhodli o ukončení činnosti prozatímního věřitelského výboru a následně zvolili nový věřitelský výbor ve složení: Czech Airlines Technics, a. s., Česká spořitelna, a. s., ŘLP ČR, s.p., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Korean Air Lines Co., Ltd, Cestovní kancelář FISCHER, a. s. a HORIZON AVIATION 1 LIMITED. Věřitelský výbor má nyní 30 dnů na volbu svého předsedy a místopředsedy.

V dalším kroku věřitelé jednali o způsobu řešení úpadku společnosti České aerolinie, a.s. Zástupce Smartwings, a. s. odůvodnil stanovisko firmy k povolení reorganizace s tím, že v případě povolení reorganizačního plánu připraveného společností Smartwings existuje 33 synergických efektů, zejména jde o využití kapacit letadel, zabezpečení oprav, údržby apod.

100 % přítomných věřitelů hlasovalo pro reorganizaci ČSA. V dalším hlasování pak bylo rozhodnuto, že ČSA nebudou mít přednostní právo sestavit reorganizační plán a toto právo bude mít společnost Smartwings. Ta začátkem června ještě před schůzí věřitelů předložila koncept reorganizace ČSA připravený poradenskou společností Deloitte. „Návrh na reorganizaci byl podán s cílem nalézt optimální řešení složité finanční situace, do níž se ČSA dostaly v důsledku celosvětové krize odvětví letecké dopravy z důvodu šíření nemoci COVID-19,“ uvedly Smartwings v pondělí v tiskovém prohlášení.

Konkrétní reorganizační plán ČSA bude z rozhodnutí věřitelů tedy sestavovat Smartwings, a. s. Dá se předpokládat, že bude vycházet z návrhu připraveného společností Deloitte. Reorganizace by měla věřitelům přinést vyšší míru uspokojení pohledávek než v případě konkursu. Samotný reorganizační plán by měla schválit další schůze věřitelů.

Témata