Razantní změny v ČSA, odejít mají čtyři viceprezidenti

13.04.2006 - Česká republikaO navrhovaných změnách v organizační struktuře a personálních změnách informovala dnes média mluvčí společnosti Jitka Novotná. Hlavní změnou nové organizační struktury je rozdělení dosavadního úseku marketingu a prodeje na dvě části k 1. květnu letošního roku – na úsek prodeje a úsek marketingu a product developmentu. Dokončena má být centralizace vybraných činností jako jsou ekonomika, lidské zdroje, účetnictví a právní služby. Do jedné nové sekce Management dodavatelských služeb se mají spojit centrální nákup, správa a investice, autoprovoz a palubní služby včetně cateringu.

Nová organizační struktura má vést k jednoduššímu a funkčnímu modelu, který bude podporovat priority ČSA v oblasti výnosů a nákladů stanovených v programu "Turnaround 2006 – 2008", který přijaly ČSA pod vedením prezidenta Lašáka a který nahrazuje "Strategii 2005 –2015", který byl přijat předchozím vedením a od kterého nyní ČSA ustoupily, poněvadž plán se nedařilo plnit a čísla této strategie neodpovídala skutečnosti. Strategie Turnaround počítá pro letošní rok s provedením změn a otočením trendů, a to při udržení ztráty v řádu loňského roku, příští rok by měl být rokem stabilizace společnosti a v roce ČSA by se měly ČSA podle této strategie nastartovat k dlouhodobě kladným hospodářským výsledkům.

Součástí změn mají i být razantní personální změny ve vedení ČSA, navrhován je odchod čtyř ze šesti viceprezidentů, odejít by měla Marcela Hrdá, Petr Jusko, Jan Pavel a Jiří Pos. "Po třech měsících spolupráce jsme měli s kolegy dost času na to se poznat. S některými z nich jsme společně zjistili, že se naše názory na řešení ekonomické situace v ČSA liší a oni proto zvolili nové kariéry," uvedl Radomír Lašák v tiskovém prohlášení ČSA. "Je to - jistě nepopulární - ale standardní manažerské rozhodnutí, k němuž mě vede jediný zájem a tím je prosperita a budoucnost pro ČSA a její zaměstnance," dodal Radomír Lašák k nejbližším personálním změnám ve vedení ČSA.

Marcela Hrdá byla viceprezidentkou pro marketing a prodej teprve od poloviny prosince 2005. V ČSA působí od července 2004, odpovídala také za proces transformace společnosti. Podle serveru Aktuálně.cz by Marcela Hrdá měla i nadále působit v oblasti letecké dopravy, neboť přijala nabídku Letiště Praha. Vedením samostatného úseku prodeje bude dočasně pověřen od 1. května 2006 výkonný ředitel sekce prodej Jaroslav Štěpánek.

Jan Pavel bude vykonávat funkci viceprezidenta pro ekonomiku do 31. května 2006. ČSA opouští z rodinných důvodů. Jednání o jeho nástupci podle ČSA probíhají.

Na pozice dvou viceprezidentů, pro pozemní provoz a pro letový provoz, již ČSA vypsaly výběrová řízení. Zatímco nový viceprezident pro letový provoz by měl vzejít z interního konkurzu, výběrového řízení na funkci viceprezidenta pro pozemní provoz se mohou účastnit kandidáti a zájemci zevnitř i vně ČSA. Uzávěrky pro první kola jsou 27. dubna 2006 a celé výběrové řízení by mělo být ukončeno k 30. květnu 2006. Do ukončení výběrových řízení zůstávají ve funkcích dosavadní viceprezidenti Jiří Pos (pozemní provoz) a Peter Jusko (letový provoz), kteří zvažují nabídky uvnitř i mimo ČSA.

Na svých pozicích zůstávají Tomáš Heczko, viceprezidenta pro techniku, a Dušan Ryban, viceprezidenta pro personalistiku.

K 31. květnu má ve své funkci skončit Jan Váňa, výkonný ředitel pro strategické plánování a rozvoj, člen představenstva ČSA, který v ČSA působil od listopadu 2003. Samostatný úsek Strategického plánování a rozvoje, který byl zodpovědný zejména za rozvoj flotily ČSA, bezpečnost a krizové řízení, cargo a do 1. února 2006 i za správu a řízení dceřiných společností zanikne a příslušné podřízené sekce se přesunou do jiných úseků.

Kateřina Hobzová-Chalupová bude nadále výkonnou ředitelkou se zaměřením na oblast IT, jehož vylepšení zvláště v oblasti služeb zákazníkům je pro ČSA v tomto období jasnou prioritou.

Marie Macounová, která v ČSA pracuje více než 30 let a její doménou je právě obchod, přijala nabídku prezidenta Lašáka na pozici viceprezidentky nového úseku marketing a product development. Nové funkce by se měla po jmenování příslušnými orgány společnosti ujmout 1. kvetna 2006.

Do ČSA mají ve 2. polovině dubna nastoupit noví manažeři, kteří budou podřízení přímo prezidentu ČSA. František Šír bude výkonným ředitelem jediné nové sekce Management dodavatelských služeb, která zastřeší Centrální nákup, Správu a investice, centralizovaný autoprovoz se standardní "car policy" a Catering nebo-li palubní služby. Petr Somol bude řídit sekci bezpečnost a nahradí tak Josefa Sojku, který po předání funkce odchází z ČSA dohodou.

Návrh změn organizační struktury má být projednán personálním výborem dozorčí rady 19. dubna 2006, následně projednán dozorčí radou na jejím řádném zasedání 28. dubna 2006 a pokud budou změny schváleny, začne nová organizační struktura ČSA platit od 1. května 2006.

Témata