Kolektivní smlouva v ČSA podepsána

28.11.2003 - Česká republikaNově uzavřené kolektivní smlouvy vstupují v platnost 1. prosince 2003 a bude platit do 31. prosince 2004. Po téměř osmi měsících tak končí období, kdy neměli zaměstnanci ČSA žádnou kolektivní smlouvu. Společná kolektivní smlouva, která platí pro všechny odborové organizace, definuje mimo jiné mzdové prostředky a závazná pravidla určení růstu mezd pro jednotlivé profese. Specifické kolektivní smlouvy určují další detaily pro jednotlivé profese. Odborové organizace se dohodly na tom, že se budou vzájemně informovat o jejich obsahu.


Podpis nové kolektivní smlouvy vedením ČSA a zástupci odborových organizací. (Foto: ČSA)

Vedení ČSA a odbory se dohodly na průměrném růstu mezd o 4 % v letošním roce a na zavedení nového motivačního systému odměňování v roce 2004. Nový systém předpokládá garantovaný nárůst základní mzdy o 2 %, zavedení měsíční variabilní složky založené na hodnocení osobního výkonu zaměstnance až do výše 5 % z tarifní složky platu (u létajícího personálu v závislosti na počtu odlétaných hodin) a podílu zaměstnanců na celkové prosperitě firmy formou progresivně stanoveného podílu na splnění a překročení provozního hospodářského výsledku společnosti. Růst mzdy je tak přímo závislý na výkonnosti zaměstnance a prosperitě firmy a může při plnění výkonnostních parametrů dosáhnout nárůstu průměrné mzdy do výše 5,7 %. Součástí dohody je vyšší tempo růstu mzdy u leteckých inženýrů a leteckých mechaniků a zpomalení tempa růstu u managementu a technicko administrativních pracovníků.


Za odborovou organizaci pilotů CZALPA ČSA podepsal kolektivní smlouvu její prezident Radomil Kratochvíl. (Foto: ČSA)

"Výsledky jednání bereme jako konsensus odrážející novou atmosféru v ČSA. Kolektivní smlouvu jsme uzavřeli na krátkou dobu, abychom mohli už v průběhu příštího roku připravit s managementem firmy srovnávací analýzy zohledňující pracovní podmínky pilotů v novém prostředí otevřeného trhu pracovních sil EU. V současné době velmi pozorně sledujeme kroky nového managementu a doufáme, že představí přesvědčivou vizi dalšího rozvoje firmy," uvedl prezident CZALPA ČSA Radomil Kratochvíl, který smlouvu podepsal za piloty ČSA. Podle tiskového prohlášení CZALPA ČSA piloti výrazným způsobem ustoupili ze svých požadavků a dali tak čas novému vedení firmy realizovat nezbytné ozdravné projekty spojené s restrukturalizací ČSA a se vstupem firmy na otevřený evropský letecký trh. Přes svůj ústupek jsou piloti s výsledky jednání spokojeni.

Kolektivní vyjednávání o nové kolektivní smlouvě doprovázely spory zejména mezi bývalým vedením a piloty, což vyústilo ve vyhlášení stávkové pohotovosti některými odborovými organizacemi. Vyhlášena stávka byla na poslední chvíli 17. června zažehnána. Hlavní prioritou v personální oblasti na příští rok bude příprava návrhu nového mzdového řádu a dlouhodobé koncepce odměňování jednotlivých profesí.


(Foto: ČSA)
 
KDO PODEPSAL KOLEKTIVNÍ SMLOUVU ZA ODBORY?
  • Czech Airlines Aircraft Engineers (CAAE) zastoupené prezidentem panem Emilem Kasíkem
  • Česká asociace dispečerů letecké dopravy (CZALDA) zastoupená prezidentem panem Richardem Feiferem
  • České sdružení dopravních pilotů CZALPA ČSA zastoupené prezidentem Ing. Radomilem Kratochvílem
  • Odborová organizace leteckých mechaniků (OOLM) zastoupená předsedou panem Tomášem Trutenkem
  • Základní odborová organizace Odborového svazu dopravy č. 33-0069-3106 - odborová organizace posádek letadel (OOPL) zastoupená předsedou panem Josefem Maurerem
  • Základní odborová organizace Odborového svazu dopravy č. 33-0070-3106 (OSD) zastoupená předsedkyní paní Zuzanou Hromasovou
  • Základní organizace Odborového svazu zaměstnanců letectví (OSZL) č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 a 18,  zastoupená předsedou koordinační rady ZO panem Romanem Čížkem


  • Zdroj: ČSA

Štítky