KLM a Transavia sdílejí údaje o neukázněných cestujících

19.10.2022 - EvropaNizozemská letecká společnost KLM Royal Dutch Airlines začátkem tohoto měsíce informovala o černé listině pro neukázněné cestující, které narušují a ohrožují bezpečnost letů, a jejím sdílení s nízkonákladovou pobočkou Transavia. Obě společnosti zakazují neukázněným pasažérům vstup na dobu pěti let. Od 29. září 2022 si KLM a Transavia vzájemně sdílejí informace o těchto cestujících.

Cílem opatření je dále zvýšit bezpečnost letů a omezit jejich narušování. Sdílení údajů má neukázněné cestující také odradit od jejich jednání. KLM a Transavia vyzývají politiky v Nizozemsku i v zahraničí, aby umožnili sdílení údajů o těchto cestujících také s ostatními leteckými společnostmi. Časem by mělo dojít podle obou společností k vytvoření mezinárodních pravidel, poněvadž legislativa jednotlivých zemí je velmi odlišná a neumožňuje sdílet údaje o těchto cestujících.

(ilustrační foto: KLM)

„Bezpečnost na palubě je naše nejvyšší prioritou. Neukáznění cestující mají velký dopad na ostatní pasažéry a náš personál. Jakákoli forma fyzického násilí vůči posádce nebo cestujícím je neakceptovatelná. Takové chování také vede ke zpožděním, které je pro cestující velmi nepříjemné a pro letecké společnosti drahé,“ řekl Paul Terstegge, viceprezident KLM pro provoz.

Daan Pijzel zmínil vedle fyzického násilí také další nevhodné jednání. Může se jednat například o sdílení výhružných obrázků prostřednictvím AirDrop na zařízeních od Apple. Podle Pijzela k tomu dochází stále častěji, naposledy na letu Transavia do Chorvatska. Co může pro někoho být vtipem, může jiného rozrušit.

Společnost KLM uvedla, že neukázněnost cestujících je stále větším problémem. Během pandemie se zvýšil počet stížností na takové jednání. KLM zakazuje vstup na palubu průměrně pěti cestujícím měsíčně, Transavia pak jednomu.

Témata