ČSA rostly i v 1. čtvrtletí 

14.06.2002 - Česká republikaČSA - České aerolinie koncem května zveřejnily své výsledky za první čtvrtinu letošního roku, z nichž jednoznačně zaujme více než 16% nárůst počtu přepravených cestujících ve srovnání se stejným obdobím roku 2001. To dokazuje, že ČSA jsou jednou z nejrychleji rostoucích leteckých společností v Evropě ("klasických", nikoli "nízkotarifových" specialistů). Podařilo se jim také zvýšit využití sedačkové kapacity letadel o 0,9 procentního bodu na 68,1 %. K nezanedbatelným nárůstům došlo také ve všech dalších sledovaných ukazatelích, kupříkladu přeprava zboží a pošty vzrostla o 0,3 % na 3 844 tun. Jak uvedl ředitel Vnějších vztahů ČSA, Dan Plovajko, nárůsty naturálních ukazatelů se odrazily i ve výnosech z přepravy, které byly meziročně vyšší o 8 %, přičemž náklady se dařilo kontrolovat, a proto se hospodaření našich aerolinií vyvíjí podle očekávání. Vývoj nákladů byl ve vybraných oblastech srovnatelný s předcházejícím rokem. A dodal: "Také u ekonomických výsledků došlo o více než 10 mil. Kč ke zlepšení oproti plánu pro 1. čtvrtletí roku. Díky těmto mírně pozitivním trendům předpokládáme celkově ziskové hospodaření v celém letošním roce."

Přepravní výsledky ČSA za období leden až březen 2002:

UKAZATEL 2001 2002 ROZDÍL ZMĚNA
Počet cestujících 514 809 599 358 84 549 16,4 %
Přepravené tuny zboží a pošty 3 834 3 844 10 0,3 %
Využití sedačkové kapacity letadel 67,2 % 68,1 % 0,9 % -
Blokové letové hodiny 17 150 18 677 1 527 8,9 %
průměrný počet letadel 28,06 30,00 1,94 6,9 %

Z tabulky je zřejmý optimistický nárůst počtu cestujících o 16,4 %, stejně tak i mírný vzestup přepraveného carga; o necelý jeden procentní bod byla také více využita sedačková kapacita - letadla ČSA byla v prvních třech měsících roku využita v průměru ze 68 %, což vypovídá o jejich poměrně úspěšné obsazenosti.

Témata