ČSA mají kompletní vrcholový management

28.01.2004 - Česká republikaDozorčí rada ČSA na svém dnešním řádném zasedání zvolila s účinností od 28. ledna dva členy představenstva - ing. Zuzanu Řezníčkovou viceprezidentku pro marketing a prodej a ing. Petra Jůzu viceprezidenta pro ekonomický úsek. Představenstvo firmy a její vrcholové vedení jsou tak kompletní.

V roce 2003 přešly ČSA na německý model řízení, který předpokládá soulad mezi výkonem funkce vrcholového managementu a členstvím v představenstvu společnosti. Proto stanovy ČSA obsahují ustanovení o tom, že členem představenstva je zpravidla člen vrcholového managementu společnosti.

Ing. Zuzana Řezníčková a ing. Petr Jůza byli 22. ledna jmenováni představenstvem ČSA do funkcí ve vrcholovém managementu, a to na pozice viceprezidenta pro marketing a prodej a viceprezidenta pro ekonomický úsek. "Oba noví členové vedení úspěšně splnili náročné podmínky výběrového řízení provedeného agenturou Amrop Hever Dr. Kaufmann & Partner a byli doporučeni představenstvu ČSA na místa viceprezidentů," sdělil viceprezident pro personalistiku JUDr. Jaroslav Švábík.

Ing. Zuzana Řezníčková působila na řídících pozicích v oblasti marketingu a prodeje ve společnosti Master Foods a od roku 1998 ve společnosti Eurotel.Ing. Petr Jůza působil na manažerských pozicích v oblasti financí, controllingu a investičních analýz, například ve společnostech Aliatel, Západočeská energetika nebo Komerční banka.

Top management ČSA pracuje v tomto složení:

  • Ing. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva a prezident ČSA (od roku 2003)
  • Ing. Jiří Pos – místopředseda Dozorčí rady a viceprezident pro provozní úsek (od roku 2002; do ČSA nastoupil v roce 1986)
  • Ing. Peter Jusko, člen představenstva a viceprezident pro letový úsek (od roku 2002; do ČSA nastoupil v roce 1987)
  • Ing. Tomáš Heczko, člen představenstva a viceprezident pro technický úsek (od roku 1999; do ČSA nastoupil v roce 1993)
  • JUDr. Jaroslav Švábík, člen představenstva a viceprezident pro personální úsek (od roku 2003)
  • Ing. Zuzana Řezníčková, viceprezident pro úsek marketingu a prodeje
  • Ing. Petr Jůza, viceprezident pro ekonomický úsek

Témata