ČSA: kolektivní vyjednávání stále pokračují

31.01.2005 - Česká republikaDozorčí rada Českých aerolinií se na svém zasedání v polovině minulého týdne mimořádně zabývala problematikou kolektivního vyjednávání v ČSA. Dozorčí rada jednoznačně podpořila pozici managementu ČSA v kolektivním vyjednávání s odborovými organizacemi a vyslovila se pro plnění Strategie společnosti pro roky 2004-2014. Jejím cílem je navýšení hodnoty společnosti, zvýšení zisku a odstranění kumulované ztráty do roku 2006.

V současné době pokračují v Českých aeroliniích jednání o nových kolektivních smlouvách. Vedení společnosti dospělo ke shodě již se sedmi odborovými organizacemi z celkového počtu devět. Díky těmto dohodám bude historicky poprvé možné uzavření tříleté kolektivní smlouvy, která zajistí střednědobou stabilitu ČSA. Neshoda v kolektivním vyjednávání přetrvává s odborovými organizacemi zastupujícími piloty (CZALPA) a palubní průvodčí. Jednání managementu ČSA s odborovou organizací zastupující piloty probíhá za účasti odborného týmu Fakulty dopravy Vysokého učení technického. Tým pod vedením proděkana fakulty prof. Ing. Petra Moose CSc. má napomoci sblížení stanovisek obou stran. Dalšími členy týmu jsou prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. a Doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.

Ing. Jan Juchelka předseda Fondu národního majetku, největšího akcionáře ČSA, k jednání s piloty uvedl: "Podporujeme vedení ČSA. Požadavky pilotů jsou v tuto chvíli za hranicí ekonomických možností Českých aerolinií". V případě neúspěchu kolektivního vyjednávání na uzavření kolektivní smlouvy bude tento spor předložen v souladu s ustanovením §11 zákona č.2/1991 o kolektivním vyjednávání ke zprostředkování zprostředkovateli. Obě strany souhlasí s tím, aby se zprostředkovatelem stal prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kolektivní vyjednávání v Českých aeroliniích začala 1. listopadu 2004. Jednání se všemi devíti odborovými organizacemi probíhají samostatně. Přestože platnost kolektivní smlouvy skončila k 31.12. 2004 a odborové organizace odmítly její prodloužení do 31. ledna 2005, poskytlo vedení společnosti všem zaměstnancům do konce ledna 2005 výhody, které lze podle zákoníku práce poskytnout bez existence platné kolektivní smlouvy. Společnost však nadále nemůže poskytovat svým zaměstnancům výhody plynoucí z minulých kolektivních smluv, jako je například o hodinu denně zkrácená pracovní doba a o týden prodloužená dovolená.

Štítky