Smartwings požádaly o vyhlášení řádného moratoria. Soud návrhu vyhověl.

26.02.2021 - Česká republikaLetecká společnost Smartwings dnes požádala Městský soud v Praze o vyhlášení řádného moratoria. Soud návrh společnosti přijal a vyhlásil moratorium v délce jednoho měsíce do 26. března 2021.

Smartwings ve svém návrhu uvedly, že se jim podařilo přečkat první vlnu pandemie onemocnění covid-19 na jaře 2019 díky čerpání rezerva a podpoře akcionářů. Letní sezóna 2020 však nepřinesla očekávané oživení poptávky po letecké dopravě. Podle návrhu přinesla pandemie propad počtu přepravených cestujících o 88 %. Propad se týkal letní sezóny, která je pro společnost každoročně zásadní a životně důležitá.

Porovnání počtu cestujících v době pandemie a před jejím vypuknutím (zdroj: Návrh Smartwings na vyhlášení moratoria ze dne 24. února 2021)

Společnost využila koncem srpna 2020 možnosti mimořádného moratoria, které Městský soud vyhlásil na dobu tří měsíců. Koncem listopadu pak bylo mimořádné moratorium prodlouženo o další tři měsíce.

V návrhu Smartwings uvedly, že po celou dobu mimořádného moratoria intenzivně jednají s bankami o poskytnutí nového financování. Nyní vede finální jednání se syndikátem českých bank o poskytnutí revolvingového financování ve výši 2 miliard korun. Toto nové financování by měla společnost syndikátu splatit do prosince 2026.

Smartwings se podle návrhu s významnými věřiteli dohodl na restrukturalizaci svých závazků. Mělo by se jednat o částečné odpuštění závazků, úroků z prodlení a smluvních pokut a dojednání splátkových kalendářů. Čeští akcionáři jsou připravenu společnosti poskytnout financování v řádu stovek milionů korun.

Podle návrhu společnost ukončila v období mimořádného moratoria pracovní poměr se 481 zaměstnanci a dále se s 284 zaměstnanci, zejména piloty, dohodla na čerpání mimořádného neplaceného volna. V rámci vládních programů zaměstnanosti obdržela společnost do 22. února podporu od České republiky ve výši 77,6 milionů korun a od Francie ve výši 1,435 milionu eur.

Struktura závazků Smartwings, a.s. (zdroj: Návrh Smartwings na vyhlášení moratoria ze dne 24. února 2021)

„Dlužník eviduje závazky v celkové výši 6 658 061 912 Kč, přičemž závazky ve výši 4 383 246 210 Kč jsou po splatnosti více jak 30 dnů a závazky ve výši 3 767 569 133 Kč jsou po splatnosti více jak 3 měsíce,“ uvádí se dále v žádosti. Největší závazky mají Smartwings vůči leasingovým společnostem, a to ve výši 3,210 miliardy korun. Jedná se o závazky vůči společnostem ve skupinách GECAS, ALC a Macquarie. Bankovní závazky Smartwings činí 1,36 miliardy korun. Další velký závazek firma eviduje vůči společnosti Lufthansa Technik AG a to ve výši 677,057 milionů korun za poskytnuté služby, údržbu a opravy.

Podle žádosti 19 věřitelů, jež se podílí 69 % na závazcích společnosti, souhlasilo s vyhlášením moratoria. Jedná se zejména o leasingové společnosti, české banky, Lufthansa Technik a další firmy.

Období řádného moratoria chce společnost využít na finalizaci dohody s bankami o novém revolvingovém úvěru. Provoz společnosti pokračuje dále dle platného letového řádu a v závislosti na epidemiologické situaci a cestovních omezeních.

Štítky