Německá vláda schválila navýšení odletové daně

09.01.2024 05:55 - EvropaVláda v Německu včera rozhodla, že od května navýší sazby odletové daně. Toto navýšení se vztahuje na všechny cestující, kteří odlétají z německých letišť. Je součástí balíčku opatření, kterými hodlá vláda sanovat díry ve státním rozpočtu. Vláda o zvýšení odletové daně o zhruba pětinu rozhodla i přes fakt, že letecký trh v Německu je stále pod úrovní před pandemií a ve srovnání s okolními zeměmi se obnovuje hůře a pomaleji. Zejména návrat cestujících na vnitrostátní spoje zaostává nejvíce. Navrhované navýšení odletové daně od prvního května na úroveň mezi 15,53 a 70,83 euro (podle délky letu) pak zcela jistě letecké společnosti přenesou na cestující do ceny letenky, což může dále snížit poptávku po létání. Zejména u nízkonákladových letů pak může být toto navýšení velmi citelné. Vláda očekává, že díky tomuto navýšení získá ještě letos kolem 400 miliónů eur příjmů navíc, v následujích letech až kolem 600 miliónů eur. Toto rozhodnutí však ještě musí schválit parlament, německý Bundestag.

Kdo si nyní rezervuje letenku na lety po 1.květnu je zřejmě ještě v bezpečí, že se ho navýšení ještě týkat nebude, neboť je právně obtížné požadovat navýšení daně zpětně. Jakmile dané nařízení projde Bundestagem, lze očekávat, že letecké společnosti zapracují daň do cen nabízených letenek poměrně velmi rychle. Není však jasné, jakým způsobem letecké společnosti toto navýšení promítnou do cen letenek. Lze očekávat, že jej spíše více promítnou do dálkových spojení, neboť oproti krátkým vnitroevropským letům na mezikontinentálních trasách není konkurenční tlak zatím tolik vysoký.

Spolkový svaz německého leteckého průmyslu zvýšení daně kritizoval. Prezident Jost Lammers uvedl, že zatížení letecké dopravy státními náklady je v Německu již nyní zdaleka nejvyšší v Evropě. Počet přímých spojení z Německa do ostatních evropských zemí je tak již nyní relativně výrazně nižší než na letištích v jiných evropských zemích. Hrozí také přesun cestujících z německých přestupních uzlů do zahraničí. Také nízkonákladoví dopravci jsou již nyní v Německu kvůli vysoké odletové dani relativně méně aktivní než v jiných zemích. "Je proto o to důležitější, aby německá vláda splnila svůj slib z koaliční dohody a využila výnosy z letecké daně ke kompenzaci vysokých dodatečných nákladů na udržitelná letecká paliva, aby se sen o klimaticky neutrálním létání mohl začít alespoň částečně realizovat," uvedl Lammers.

letecký pohled na "satelitní terminál" na letišti v Mnichově (tehdy ještě ve výstavbě), únor 2016 (autor: Münchner89, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0)

Témata