Lufthansa navýšila kapitál a vrátila část státní pomoci

13.10.2021 - EvropaSpolečnost Deutsche Lufthansa AG dokončila navýšení kapitálu formou úpisu nových akcií. S novými akciemi se již od pondělí 11.10.2021 obchoduje na burze ve Frankfurtu. V současné době na úrovni 5,81 euro za akcii. Hrubý výnos z úpisu nových akcií činil 2,162 miliardy euro.

Současně Lufthansa splatila část vládních stabilizačních prostředků, které v současné době čerpá z Hospodářského stabilizačního fondu (Wirtschaftsstabilisierungsfond - WSF) Spolkové republiky Německo. Jedná se o částku ve výši 1,5 miliardy euro. Lufthansa současně oznámila záměr splatit i další částku ve výši 1 miliardy euro fondu WSF do konce roku 2021. Fond WSF, který nyní vlastní 14,09 % základního kapitálu, se zavázal, že během šesti měsíců po dokončení navýšení kapitálu neprodá žádné akcie.

Poznamenejme, že již dříve, v únoru 2021, splatila Lufthansa předčasně část státní půjčky poskytnuté státní Bankou pro obnovu hospodářství (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW) ve výši 1 miliardy euro. Celkově získala Lufthansa v červnu 2020 státní pomoc ve výši 9 miliard euro - 3 miliardy formou půjčky od KfW a 6 miliard formou navýšení základního kapitálu přes WSF.

sídlo Lufthansy (zdroj: Lufthansa)

Carsten Spohr, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Deutsche Lufthansa AG, řekl:

"Jsme velmi vděční, že Deutsche Lufthansa AG byla v nejtěžších dobách stabilizována z peněz daňových poplatníků. Díky tomu se podařilo zachránit a do budoucna zajistit více než 100 000 pracovních míst. Dnes splácíme velkou část stabilizačních fondů dříve, než jsme očekávali, a plníme tak svůj slib. Do budoucna se díváme stále optimističtěji. Stále více zemí otevírá své hranice a poptávka po letecké dopravě, zejména ze strany obchodních cestujících, denně roste. Nicméně prostředí pro letecké společnosti je i nadále náročné, a proto důsledně pokračujeme v naší transformaci. Náš cíl se nemění: Skupina Lufthansa bude i nadále obhajovat svou pozici mezi pěti nejlepšími leteckými skupinami na světě."

Témata