EU představila program Fit for 55 - ovlivní výrazně i letectví

14.07.2021 - EvropaEvropská komise dnes představila ambiciózní cíl v roce 2030 snížit emise oxidu uhličitého na 55 % úrovně roku 1990 - odtud název "Fit for 55". S tím, že v roce 2050 chce být EU CO2 neutrální. Tento vzdálenější cíl se někdy označuje jako "Evropský green deal".

Dnes prezentované agendy mají několik kapitol, které budí kontroverzi v automobilovém průmyslu, lodní dopravě, výrobě elektřiny, a průmyslových segmentech, které spalují neobnovitelná paliva a přitom vypouštějí emise CO2. Je zřejmé, že do budoucna cena emisní povolenky na jednu tunu CO2 výrazně podraží a s tímto nákladem navíc budou muset počítat také i letecké společnosti.

Jedna část nově představených agend s názvem "ReFuelEU Aviation" se týká přímo i letectví. Úředníci EU předpokládají, že podobně jako benzín či nafta, i určité procento leteckého paliva bude muset být povinně vyrobeno synteticky, jako tzv. sustainable aviation fuel (SAF). Na jeho výrobu by měla být použita elektřina z obnovitelných zdrojů. Jeho podíl v leteckém palivu má průběžně stoupat. Podle dnešního návrhu Evropské komise má od 1.1.2025 letecké palivo tankované v EU obsahovat nejméně 2% SAF, od 1.1.2030 pak 5%, od 1.1.2035 to má být již 20%.

Součástí plánu je též zavedení spotřební daně na kerosin. Postupně se má spotřební daň zvednout na úroveň, kterou automobilisté již nyní znají při čerpání benzínu. Evropské letecké společnosti, například Austrian, vyjádřily obavy aby z těchto důvodů nedošlo v budoucnu k oslabení velkých evropských přestupních hubů a přesun přestupu cestujících za hranice EU.

Rozruch však vzbudila agenda i v zahraničí, mezi obchodními partnery EU. Důvodem je plánované uhlíkové clo, tak aby EU ochránila v budoucnu evropské výrobce splňující plánované budoucí přísné normy na emise CO2 před zahraniční konkurencí mimo EU, která je plnit nebude muset. Zejména výroba oceli, cemetu a hnojiv je totiž velmi náročná na emise CO2 a bez uhlíkového cla by v Evropě mohli výrobci těchto produktů pod tlakem agend green dealu zcela vymizet. Nicméně cílem je tlak na evropské ale i celosvětové organizace tak, aby se investice do budoucích čistých vodíkovo-elektrických technologií ekonomicky vyplatily a postupně na naší planetě vytlačily spalování neobnovitelných paliv.

Evropští politici očekávají zdlouhavé i několik let trvající období než tuto agendu přejmou jednotlivé státy evropské sedmadvacítky. Kritici dnešního plánu jsou na jedné straně ekologičtí aktivisté, kterým se zdá být tento plán EU příliš pomalý. Na druhé straně stojí lidé kritizující politiky EU, že dostatečně nevysvětlili občanům EU, že Evropský green deal pro ně bude ve skutečnosti znamenat významné zchudnutí ve formě citelného zdražení cestování, výrobků i služeb.

americká ekologická aktivistka, Chicago, únor 2019 (autor: Charles Edward Miller, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-2.0)

Témata