Tiskové prohlášení společnosti Discovery Travel

05.01.2005 - Česká republikaSpolečnost Discovery Travel vydala tiskové prohlášení ohledně pravidelných linek provozovaných pod značkou Discovery Link, přinášíme jej v plném znění, jak bylo zveřejněno na webové stránce společnosti:

Společnost Discovery Travel, a.s. oznamuje, že v období od 4.1.2005 do 21.3.2005 silně omezí provozování na leteckých linkách Kunovice – Praha, Ostrava – Praha s připojí do Antverp, Ženevy a Sionu.

Všechny speciální a charterové lety budou v plném rozsahu pokračovat.

Společnost přikročila k omezení výše uvedených letů z následujících důvodů:

  • nelze zajistit bezpečný letecký provoz na letišti Kunovice v zimních měsících
  • není ukončen konkurz na Letecké závody a.s. a tím nejsou dodnes dořešeny majetkoprávní poměry na letišti v Kunovicích, a proto nelze zrealizovat potřebné investice k zajištění zimního provozu
  • společnost dala prioritu charterové letecké přepravě z důvodů 500 % nárůstu požadavků na tuto přepravu ze strany svých velkých obchodních partnerů
  • společnost v měsících leden a únor 2005 bude optimalizovat a rozšiřovat letadlový park s ohledem na enormně zvýšené požadavky svých obchodních partnerů na realizaci charterových letů

Štítky