Stuttgart21: 9,5 km dlouhý tunel k letišti je proražen

10.05.2020 - EvropaV záplavě negativních zpráv o důsledcích pandemie koronaviru na letecké společnosti a omezování rozvoje letišť málem zapadla jedna pozitivní zpráva z Německa. Ve Stuttgartu se minulý týden podařilo prorazit 9,5 km dlouhý železniční Fildertunnel, který má spojit nově budované hlavní nádraží s letištěm. Rakouská stavební firma Porr získala návaznou zakázku na položení kolejí a jeho dokončení. Po zprovoznění v roce 2025 se bude jednat o třetí nejdelší německý železniční tunel.

Proražení 9,5 kilometru dlouhého tunelu z budoucího hlavního nádraží na letiště Manfréda Rommela ve Stuttgartu (foto: Deutsche Bahn)

Stavba tunelu je součástí větší přestavby železničního uzlu ve Stuttgartu označované jako projekt Stuttgart 21 resp. zkráceně jako S21. Hlavním cílem projektu S21 je zejména přebudovat současné sedmnácti kolejové hlavové hlavní nádraží ve Stuttgartu na nádraží průjezdné, což má umožnit lepší zapojení města jakožto důležitého uzlu vysokorychlostní železnice. Tento projekt vzbudil v hlavním městě Bádenska-Wüttemberska v minulosti mnoho vášní, diskusí a protestů, nicméně přesto se projekt postupně od roku 2010 realizuje s cílem zprovoznit nové tratě a hlavní nádraží v prosinci roku 2025.

Schéma vedení nového Fildertunnel a úprav Stuttgartském železničním uzlu (zdroj: K. Jähne/Wikimedia Commons - Public domain)

Součástí projektu S21 je i výstavba nové vysokorychlostní trati Stuttgart-Wendlingen-Ulm podél dálnice A8 ve směru na Mnichov. Nově proražený Fildertunnel má být její součástí. V prostoru u letiště by měla z vysokorychlostní tratě vzniknout i odbočka k letišti a podzemní zastávka dálkových vlaků pod letištěm s názvem Filderbahnhof. Navíc by měla existovat i propojka na stávající podzemní nádraží S-bahnů a jeho rozšíření o další nástupiště. Železnicí je totiž letiště s centrem Stuttgartu spojeno již nyní, je realizováno pomocí S-bahn linek S2 a S3, pro které bylo mezi letištěm a budovami blízkého výstaviště vybudováno a roku 1993 zprovozněno podzemní nádraží "Flughafen/Messe". S-bahny však musí nyní do centra zajíždět obloukem přes Rohr a Vaihingen a zastavovat cestou na 10 dalších zastávkách, celkem tak trvá nyní cesta mezi letištěm a hlavním nádražím necelou půlhodinu. Nově proražený tunel pro vysokorychlostní trať Stuttgart-Mnichov by tak měl cestovní dobu z centra města na letiště Manfréda Rommela značně zkrátit.

Schéma napojení letiště ve Stuttgartu a přilehlého výstaviště na železniční dopravu (foto: Thomas Römer/OpenStreetMap data/Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.0)

Štítky