Podle nejnovějšího plánu EU musí být do roku 2041 všechna střední a velká letiště propojena na dálkovou železnici

24.12.2023 05:40 - EvropaEvropská komise, Evropský parlament a Evropská rada se tento týden dohodly na nařízení o rozvoji transevropské dopravní sítě, známé pod zkratkou TEN-T. Jedná se o gigantický projekt. EU jej chce využít k lepšímu propojení vnitřního trhu a k posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Mimo jiné stanoví požadavek na rychlost vlaků na hlavních dopravních trasách alespoň 160 kilometrů za hodinu, nové krátké námořní trasy, efektivnější přístavy, lepší silniční infrastrukturu a koncepce udržitelné dopravy pro 430 měst nad 100.000 obyvatel.

Součástí dokumentu o rozvoji evropské dopravní sítě je rovněž požadavek, aby letiště, která za rok odbaví více než dvanáct miliónů cestujících byla do konce roku 2040 napojena na síť vysokorychlostní nebo alespoň dálkové železnice. Výjimky budou existovat pouze v případě, že "takovému spojení brání specifická geografická nebo významná fyzická omezení".

V našem případě by to tedy znamenalo, že dálkové vlaky by měly zajíždět přes pražský železniční uzel přímo až na letiště Praha. To byl mimochodem v minulosti i požadavek Hospodářské komory České republiky. Přitom na letiště Václava Havla v současnosti Správa železnic teprve plánuje pouze odbočku na místní trati Praha-Kladno. Na stavbu tratě Praha-Ruzyně - Kladno vypsala Správa železnic již aktuálně tendr. Jenže tento úsek zatím neobsahuje odbočku na letiště. Ta by se měla realizovat podle aktuálních odhadů ministerstva dopravy jako místní trať až po roce 2030.

Aktualizované plány dopravní sítě TEN-T a jejich rozčlenění na priority lze nalézt v tomto dokumentu, mapy střední Evropy včetně Česka a Slovenska jsou s listem ozačeným 6 například na 29té straně PDF dokumentu. Tento dokument také určuje prioritní stavby na které bude EU připravena v příštích letech uvolňovat finance. Kromě přivedení železnice na letiště do Prahy jsou tak z velkých okolních letišť na stole také železniční projekty jako přivedení dálkových vlaků na letiště v Mnichově či železniční propoj z vídeňského letiště umožňující spojit letiště se směrem na Bratislavu a Budapešť.

vlak ICE na dálkovém vlakovém nádraží u letiště ve Frankfurtu, prosinec 2018 (autor: Mike, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-2.0)

Témata