Martin Kačur odvolán z funkce ředitele ČSL

21.06.2005 - Česká republikaDůvodem odvolání jsou podle ministra závěry kontroly Odboru finanční kontroly a auditu Ministerstva dopravy. Kontrola podle Šimonovského zjistila závažná pochybení v účtování majetku a ve vytváření a čerpání rezerv. Ministr postupoval podle doporučení dozorčí rady ČSL, která shledala nedostatky v účetnictví podniku. Pochybení v účetnictví se týkají let 2000 - 2002, kdy došlo v ČSL k neoprávněnému čerpání rezerv. Martin Kačur řídil ČSL až od června 2002, kdy byl pověřen řízením společnosti po odvolání předchozího ředitele ČSL M. Šťastného, do funkce generálního ředitele byl jmenován v lednu 2003. Podle předsedy dozorčí Josefa Tureckého podnikl Kačur řadu kroků, aby napravil chyby minulého vedení, nicméně tyto problémy podcenil. Podle Šimonovského chyby, které se staly jsou "mimořádné a generální ředitel za ně odpovídá". Řízením ČSL ministr dopravy dočasně pověřil ekonomickou náměstkyni Hanu Černochovou.

Martin Kačur
Martin Kačur na tiskové konferenci ČSL 16. června 2005. (Foto: autor)

Podle tiskového prohlášení ČSL v současné době firma podává dodatečné daňové přiznání, a to na základě vlastního zpětného přezkoumání účetních položek za minulá období. "Jde o standardní účetní operaci, tzv. dodanění, vyplývající z toho, že Česká správa letišť dospěla k rozhodnutí předefinovat charakter technického zhodnocení majetku. Z tohoto rozhodnutí vznikla České správě letišť povinnost zpětného dodanění, o kterém vedení podniku ihned informovalo zástupce zřizovatele, Ministerstva dopravy, a současně zahájilo kroky k jejímu splnění," uvedla v prohlášení mluvčí ČSL Anna Kovaříková. "Účetní výkazy ČSL prošly auditem a dalšími kontrolami -, a ČSL se k tomuto kroku rozhodla na základě vlastního expertního přezkoumání. Především z toho důvodu, aby do budoucna bylo účetnictví státního podniku jednoznačné, průhledné a nezpochybnitelné," uvedla dále Kovaříkova.

Martin Kačur, 34 let, absolvoval obor letecká technika na strojní fakultě ČVUT v Praze. Svoji profesní kariéru spojil s oborem civilní letecké dopravy. Od roku 1994 prošel řídícími pozicemi v několika úsecích ČSL, kde se mimo jiné věnoval strategickému plánování a informačním technologiím. Do svého pověření řízením společnosti v červnu 2002 zastával pozici náměstka pro letištní provoz letiště Praha-Ruzyně. Za působení Martina Kačura ve funkci ředitele došlo k obrovskému nárůstu přepravních výkonů letiště, které se tak stalo nejdynamičtěji se rozvíjejícím se letištěm ve středoevropském prostoru. S jeho působením je spojena i intenzivní výstavba na ruzyňském letišti - v současnosti je před dokončením tzv. spojovací objekt (mezi příletovou halou terminálu Sever 1 a terminálem Sever 2) a prst C, jež by měly být uvedeny do provozu letos v srpnu. Dokončuje se rovněž i samotná hlavní budova terminálu Sever 2, která by měla uvítat první cestující v lednu 2006. Došlo rovněž k zahájení procesu výstavby paralelní dráhy, která je nezbytná k zabezpečení dalšího rozvoje pražského letiště. Kačur odchází z pozice generálního ředitele jednoho z nejziskovějších podniků v České republice, ministerstvo financí totiž vyhodnotilo ČSL jako 15. největšího plátce daní za rok 2004.

Témata