Lufthansa přijala třetí balíček úsporných opatření

21.09.2020 - EvropaPodle dnešní tiskové zprávy Lufthansy přijalo představenstvo společnosti v pořadí již třetí úsporný balíček v době pandemie Covid-19. Děje se tak z důvodu výrazněji pomalejšího obnovování leteckého provozu než vedení předpokládalo ještě v létě. V současné době měl být provoz na 50% předchozího roku, avšak nyní to vypadá, že provoz bude jen mezi 20-30 %. V rámci úsporného balíčku tak dojde ještě k většímu snížení počtu letadel i personálu než bylo dosud uváděno.

Sídlo společnosti Lufthansa, říjen 2005 (foto: Heidas/Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0)

Podle představenstva společnosti má totiž nyní Lufthansa dlouhodobě odstavena letadla v hodnotě 1,1 miliardy eur. To jí způsobuje negativní cash flow ve výši 500 milónů eur měsíčně, který hodlá vedení společnosti třetím balíčkem ztenčit o 100 miliónů eur na ztrátu 400 milónů eur měsíčně v zimní sezóně 2020-21.

Ve střednědobém horizotu do roku 2025 tak Lufthansa předpokládá trvalé snížení kapacity o 150 letadel celé skupiny oproti výchozímu stavu před pandemií (včetně pronajatých letadel formou wetlease). Kromě již dříve avizovaného vyřazení šesti letadel Airbus A380 bude rovněž trvale vyřazeno sedm Airbusů A340-600. Ostatní velká dálková letadla, zejména dalších osm letadel Airbus A380, stejně jako deset letadel typu Airbus A340-600 bude dlouhodobě zakonzervováno a to do chvíle výraznějšího oživení trhu. Vedení společnosti totiž nevylučuje, že k oživení trhu může dojít náhle a nečekaně. Tato rozhodnutí povedou ke snížení flotily o hodnotu nyní dlouhodobě odstavených letadel. Rovněž však dojde tímto rozhodnutím i k přebytku 22 tisíc pracovních míst. O formě snížení této nadbytečné kapacity bude vedení společnosti jednat se zástupci zaměstnanců. Současně bude reevidována struktura řízení společnosti. Lufthansa plánuje v prvním čtvrtletí roku 2021 škrtnout 20 % manažerských pozic a zjednodušit organizační strukturu. Škrtat se má rovněž v administrativě, a to o 30 %.

Vzhledem k přetrvávající vysoké míře nejistoty v celosvětovém letectví se vedení domnívá, že by návratu alespoň části poptávky mohlo přispět spíše povinné testování cestujících na Covid-19 před cestou namísto chaotického zavádění nekonzistentních karanténních opatření a jednotná pravidla pro cestování mezi jednotlivými státy.

Témata