Lufthansa nahradí svoji nejkratší leteckou linku Norimberk-Mnichov autobusy

24.06.2021 - EvropaVeřejné mínění v Německu je v dnešní době příznivě nakloněno státním výdajům vedoucím ke snižování uhlíkové stopy a a snižování závislosti země na fosilních palivech. Dokládají to též vysoké volební preference strany zelených. Předvolební výzkumy tamní stranu zelených posouvají s odhadem zisku 21 procent na druhé místo. Proto ekologická témata rezonují i v ostatních stranách. V současnosti se vedou v Německu debaty o masivních dlouhodobých investicích do německé vysokorychlostní železniční sítě, tak aby se na co nejvíce vnitroněmeckých trasách lidem vyplatila jízda rychlovlakem ICE než letět letadlem. Němci ovšem nechtějí jít formou zákazu krátkých vnitrostátních letů. Spíše pomocí odletové taxy a nabídky rychlého železničního spojení docílit toho, že cestující přesednou sami od sebe ve větší míře z letadel do vlaků. Ikonickým příkladem této debaty je příklad ani ne 140km dlouhé letecké linky Lufthansy mezi Norimberkem a Mnichovem. Nyní se Lufthansa rozhodla, že ji na rozdíl od linky z Norimberku do Frankfurtu po pandemii neobnoví. Vše také souvisí s dlouhodobou strategií zbavit se nejmenších letadel ve flotile. Momentálně je tak z hlediska sedačkové kapacity nejmenším strojem Bombardier CRJ900 s kapacitou 79 sedaček. Tyto stroje létají pro dceřinou společnost Lufthansa City Line, která v minulosti jimi a menšími letadly CRJ700 linku mezi Norimberkem a Mnichovem zajišťovala. Menší CRJ700 však již dnes ve flotile Lufthansy nejsou.

Linka mezi Norimberkem a Mnichovem také nikdy nebyla určena pro cestující přímo mezi oběma městy, nýbrž byla určena pro ty cestující, kteří budou v Mnichově přestupovat na návazný let Lufthansy. Mezi centrem Mnichova a Norimberku totiž již nyní jezdí časté rychlovlaky ICE, které vzdálenost mezi oběma centry urazí za hodinu a pár minut. Navíc vzhledem k nutnosti 40 minutové jízdy S-bahnem z centra Mnichova na letiště mezi Erdingem a Freisingem, resp. 20 minutové jízdě metrem v Norimberku na tamní letiště, nutnosti odbavení atd. je jasné, že cestujících letadlem mezi oběma městy ani v minulosti nikdy mnoho nebylo.

Protože letiště v Mnichově leží necelých 40 km severně od centra Mnichova (zhruba směrem k Norimberku) a i kombinace rychlovlaku a S-Bahnu z Norimberku na něj trvá 2 hodiny, rozhodla se Lufthansa, že linku Mnichov-Norimberk nahradí autobusy. Ty by totiž měly mít podobnou jízdní dobu jako vlak, ovšem cestující by měli mít výhodu garance přestupu na letadlo. V rezervačním systému Lufthansy je tak nyní možné najít od 5.července 2021 2 takové spoje denně - "Lufthansa Express Bus" - s odjezdem z Norimberku v 6:45 a 12:45. Jízdní doba spojů označených jako LH3803 a LH3805 je plánována na 2 hodiny 15 minut a cena je stanovena pevně na 30 EUR za jeden směr. V ceně je 23kg kufr a 8kg příruční zavazadlo. Nazpět vyráží autobusové spoje z letiště u Mnichova do Norimberku v 09:45 (jako LH3804) a 17:00 (LH3806). Takto jsou autobusové spoje plánovány denně.

Podle vyjádření Carstena Spohra hodlá Lufthansa nahrazovat vnitroněmecké letecké spoje jen tam kde je nabídka pozemní dopravy logičtější. Vítá, že německá vláda se rozhodla nejít "francouzskou cestou" paušálního zákazu vnitrostátních krátkých letů, ale vytvoří spíš tlak na jejich "dobrovolné opuštění". Spohr je přesvědčen, že ačkoliv Lufthansa sází na lepší propojení a garantované kombinace letů s rychlovlaky, technologický vývoj v letectví ještě neřekl poslední slovo. Spohr očekává v příštím desetiletí příchod nových leteckých technologií, které oboru vylepší špatnou pověst v oblasti dopadů leteckého průmylu na životní prostředí a klimatických změn. Nicméně do roku 2030 je zřejmé, že evropské letecké společnosti musí počítat s tím, že cena emisních povolenek CO2 se v EU ještě dramaticky zvýší.

Určitý kontingent emisních povolenek zatím evropské letecké společnosti získávají zdarma. Tomu má být dle Evropské komise a klimatických cílů EU do roku 2030 brzo konec. A tak je zřejmé, že současná cena 50 eur za tunu vypuštěného CO2 ještě budoucnu značně stoupne. Náklady se zřejmě přenesou na konečného zákazníka. Lufthansa upozorňuje politiky, že bez "kompenzačních certifikátů" pro své feedovací linky bude znevýhodněna oproti konkurenci, zejména mimo EU. Navíc ne všechna německá letiště dokáže Lufthansa a Deutsche Bahn efektivně feedovat vlakem. Zrovna mnichovské letiště je příkladem, kde by mělo nejprve dojít k vylepšení železniční infrastruktury, zejména napojení letiště na síť rychlovlaků ICE. Zrušením linky Norimberk-Mnichov tak Lufthansa dává politikům signál vstřícného kroku k dalšímu vyjednávání o podobě budoucích politických rozhodnutí v neprospěch letectví s cílem zmírnit klimatické změny.


Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-701ER na letišti v Norimberku, červen 2007 (autor: Konstantin von Wedelstaedt, Wikimedia Commons)

Témata