Jiří Pos by se měl stát opět ředitelem Letiště Praha

15.07.2021 - Česká republikaMinisterstvo financí ČR dnes oznámilo výsledky výběrového řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Letiště Praha, a.s. Jako nejvhodnější kandidát do čela společnosti provozující Letiště Václava Havla Praha byl vybrán Jiří Pos. Výběrová komise hodnotila uchazeče podle podmínek stanovených zákonem pro výběr osob do řídících a dozorčích orgánů firem s účastí státu. „Dále pak vycházela informací, které uchazeči o sobě uvedli při pohovorech, hodnotila způsobilost k výkonu funkce a prezentaci strategické koncepce,“ uvedlo ministerstvo financí v tiskové zprávě.

Jiří Pos (foto: Letiště Karlovy Vary)

„Po vyhodnocení všech těchto kritérií vyhodnotila komise jako nejvhodnějšího uchazeče Jiřího Pose, který je dlouholetým vrcholovým manažerem s příslušným odborným vzděláním a celoživotními profesními zkušenostmi v oblasti letectví,“ uvedl Michal Žurovec, ředitel tiskového odboru MF ČR.

Podle ministerstva bude nominace Jiřího Pose předložena k projednání v souladu s nominačním zákonem k projednání Výboru pro personální nominace při Úřadu vlády.

Jiří Pos zasvětil celou svou profesionální kariéru letecké dopravě. Po absolvování fakulty letadlová technika ČVUT v roce 1986 nastoupil do ČSA – Československých aerolinií, kde prošel různými manažerskými pozicemi včetně sedmiletého pobytu v Thajsku na pozici regionálního ředitele ČSA pro Asii. Od roku 2003 byl Pos viceprezidentem ČSA pro pozemní provoz. V roce 2006 přešel do společnosti Letiště Praha, a.s., kde byl nejprve ředitelem pro letecký obchod a provoz. Poté v letech 2011-14 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Letiště Praha, a.s. V roce 2014 zaujal jeho pozici dosavadní ředitel letiště Václav Řehoř. Pos pak přešel na rok do vedení Českého aeroholdingu, kde měl na starosti IT systémy a rozvojové projekty.

Po přestupu do podnikatelské sféry Pos poskytoval se svou firmou EXPEROS s.r.o. poradenství v oblasti letecké dopravy a cestovního ruchu. V roce 2019 se stal jednatelem Letiště Karlovy Vary, když zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném Karlovarským krajem.

Témata