Evropská komise chce obnovit pravidlo 80-20 pro sloty

09.09.2022 - EvropaEvropská komise plánuje již na zimní sezónu roku 2022-2023 obnovit pravidlo 80-20 pro zachování slotů na letištích. Letiště se totiž podle poměru poptávky dopravců a kapacity letiště (přistání, vzlet, počty stání a podobně) dělí podle Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) do tří kategorií. Na kategorii 1 - nekoordinovaná letiště (s nejmenším množstvím pohybů letadel), kategorie 2 - letiště se zjednodušenými letovými řády a konečně kategorii 3 - koordinovaná letiště. V této kategorii koordinovaných letišť musí dopravce předem zažádat koordinátora o přidělení práv pro přistání a vzlet - o sloty. Po přidělení musí u pravidla 80/20 z nich alespoň 80% využít, jinak o práva přistání a vzletu v příští sezóně může přijít ve prospěch jiné, třeba i nové letecké společnosti.

Dosud bylo toto pravidlo 80/20 kvůli pandemii neuplatňováno, případně nahrazeno benevolentnějším pravidlem 50/50. Jinak by totiž dopravci museli provozovat lety s prázdnými letadly, aby se jim nestalo, že o práva na nejlukrativnějších letištích přijdou.

Z plánu Evropské komise opětovně zavést v platnost pravidlo 80/20 jsou nadšeni nízkonákladoví dopravci a rozčarováni klasičtí síťoví dopravci. Ti tyto plány kritizují s tím, že díky inflaci, zdražujícím energiím a zejména hrozící hospodářské recesi může v zimě dojít k výraznému odlivu poptávky. A aby dopravci nepřišli na silnější letní sezónu o sloty, budou muset raději provozovat ztrátové, poloprázdné lety. To může být dalším z důvodů proč je pravděpodobné, že některé evropské letecké společnosti nadcházející zimu nepřežijí. Naopak sloty jsou na mnoha velkých letištích aktuálně stále bariérou příchodu nízkonákladové konkurence v takové míře, kterou by si jejich manažeři rádi představovali.

Také IATA samotná doporučuje rychlé obnovení pravidla 80-20. Samozřejmě s výjimkou trhů ovlivněných karanténními opatřeními, přírodní katastrofou nebo nepokoji a válečnými událostmi.

pohled ze vzduchu na letiště v Mnichově, duben 2019 (autor: Andrzej Otrębski, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0)

Témata