EU se dohodla na rychlém zavedení jednotného digitálního očkovacího pasu

22.05.2021 - EvropaStáty Evropské unie se dohodly na zavedení jednotného digitálního očkovacího pasu. Ten by měl ulehčit cestování mezi členskými státy během letních měsíců roku 2021. Je v zájmu především jižních zemí EU, jejichž významnou složkou příjmů je příjem z letního cestovního ruchu. Nechtějí již letos znovu pozorovat hluboký propad příjmů z důvodu nízké ochoty cestovat, který tyto země zažily v létě roku 2020. Jednotný digitální pas ve formě aplikace na mobilním telefonu, QR-kódu má sloužit nejen jako autorizovaný důkaz o provedeném očkování. EU plánuje, že do něj budou rovněž ukládány data o negativním výsledku testů, případně data o prodělané nemoci Covid-19. Dodatečná omezení jako jsou testy po příjezdu či nutnost absolvovat karanténu by měly být do budoucna v rámci EU aplikovány jen výjimečně, pokud si to místní akutní situace vyžádá, respektive pokud by se měly objevit nové agresivnější varianty viru.

Celý systém by se měl zprovoznit k 1.7.2021. K dohodě se připojí rovněž členové Schengenského prostoru, kteří stojí jinak mimo EU - tj. též i Island, Lichenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Turistický a letecký průmysl vkládá do tohoto projektu EU velké naděje.

grafika Evropské komise vysvětlující základní funkce digitálního očkovacího pasu (zdroj: Evropská komise)

Jistá skepse ovšem panuje u očkovacích, testovacích center, respektive u praktických lékařů, kteří si sice dokážou představit, že s dodatečnými časovými náklady začnou od jistého data zadávat čerstvě získané údaje do systému. Avšak není jim jasné jakým způsobem zvládnou doplnit data do systému zpětně - například o již proběhlém očkování či prodělané nemoci. Současně avšak předpokládají velký tlak lidí na co nejrychlejší doplnění těchto údajů do systému jednotného očkovacího pasu, tak, aby se mohli již letos v létě vydat na dovolenou k moři. Aby se tento problém minimalizoval zejména pro země, které již podobný systém mají v běhu nebo které jej hodlají spustit v nejbližších dnech, dohodly se země EU v Bruselu na podobě rozhraní, které bude mít za úkol data v národních systémech a systému EU synchronizovat. Celou zakázkou pověřila Evropská komise německé IT firmy SAP a T-Systems.

Témata