British Airways a Iberia spojí své síly

18.11.2009 - EvropaBritish Airways a Iberia završily závazným memorandem o porozumnění dlouho trvající rozhovory o sloučení obou aerolinií pod jeden holding. Obě společnosti se tímto významným krokem zapojily do probíhající konsolidace evropských společností, a s největší pravděpodobností tak položily základy třetímu vedoucímu uskupení leteckých společností v Evropě. Nejvyšší představitelé obou společností upozornily, že získání výjimky z antimonopolních zákonů nutné pro užší spolupráci s American Airlines, je předpokladem pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti nové skupiny. Rozhodnutí amerického ministerstva dopravy by mělo přijít doslova každým dnem.

British Airways a Iberia se sloučí pod společnost s pracovním názvem TopCo se sídlem v Madridu. Ve Španělsku bude tato společnost také platit daně. Na druhé straně akcie nového holdingu budou obchodovány na londýnské burze cenných papírů. Společnost se posléze bude snažit uvést své akcie i na madridské burze. Akcionáři BA budou držet 55 procent akcií, zatímco zbytek bude v rukách akcionářů Iberia. Obě aerolinie dostanou statut dceřinných společností tzv. OpCo s výraznou autonomií. Značka a vlastní Air Operator Certificate budou zachovány. Hlasovací práva obou společností budou nadále v rukách speciálních skupin, které s TopCo uzavřou dohodu, která jí umožní řídit holding jako jeden celek. To umožní zachování letových práv při letech mimo Evropskou unii a USA.

Iberia

Předsedou představenstva nového zastřešujícího subjektu bude Antonio Sanchez, zatímco Willie Walsch se stane generálním ředitelem. Mezi nejvyšším managementem společnosti bude Rafael Sanchez Lózano, jež se stane ředitelem Iberia. Keith Williams převezme obdobný post u British Airways. Robert Boyle bude uveden do funkce Revenue Synergies Officer zatímco Jose Maria Fariza Batanero bude zastávat funkci Cost Synergies Officer. Spojení obou společností má po pěti letech od dokončení transakce generovat celkové synergie ve výši 400 miliónů euro. Zhruba jedna třetina synergií by měla přijít z oblasti tržeb. Náklady na fúzi by podle předpokladů obou stran neměly překročit 350 miliónů euro.

Do podepsání konečné dohody, které je plánováno na první čtvrtletí roku 2010, je nutné, aby byla splněna celá řada podmínek. Jedná se především o souhlas úřadů pro civilní letectví a londýnské burzy s navrženou organizační strukturou. Provedeno bude také ještě další due diligence obou stran. Před dokončením fúze na konci roku 2010 je třeba také získat povolení od příslušných anti-monopolních úřadů a stávajících akcionářů Iberia a British Airways. Dokončeno by mělo být také uvedení TopCo na londýnskou burzu. Iberia má dále možnost od transakce odstoupit v případě, že vývoj okolo deficitu penzijního fondu British Airways nebude pro ni dostatečně uspokojivý. V dohodě je výslovně ustanoveno, že Iberia ani TopCo nebudou v žadné podobě financovat tento deficit.

Foto: Iberia

Témata