Air France - KLM obdrží další státní pomoc

09.04.2021 - EvropaFrancie a Evropská komise se začátkem tohoto týdne dohodly na další státní pomoci pro dopravce Air France - KLM. Letecká společnost však na letišti Orly přijde o sloty. Má jít o 18 slotů denně na tomto letišti, které se nachází jižně nedaleko Paříže. Celkem pošle Francie do společnosti další 4 miliardy eur. Státní podíl Francie se tak ve společnosti navýší přechodně až na 30 procent. Současně však do jednoho roku musí klesnout podíl Francie pod 25%. Toto je mezivýsledek zdlouhavých jednání mezi dvěma hlavními akcionáři společnosti - Francií a Nizozemím na jedné straně a Evropskou komisí na straně druhé a nutnosti reagovat na dosud nejhlubší krizi, ve které se společnost Air France - KLM dosud ocitla.

Ve výsledku mohla být státní pomoc společnosti ještě vyšší, neboť podíl ani forma pomoci ze strany Nizozemí nebyla dosud dohodnuta. Samotné Nizozemí se tak v této fázi na navýšení kapitálu společnosti podílet nebude. Rovněž se na navýšení kapitálu nehodlá podílet další významný akcionář společnosti - společnost Delta Airlines. Ta v současnosti nehodlá svůj 8,8 % podíl zvyšovat. Kromě Francie tak vyjádřil zájem navýšit svůj podíl ve společnosti Air France - KLM jen jediný významnější akcionář. A to společnost China Eastern Airlines. Svůj majetkový podíl ve společnosti chce však držet jen maximálně na 10%.

V loňském roce obdržela společnost již pomoc ve výši 10,4 miliardy eur a to především formou státem garantovaných bankovních půjček. Garantem půjček jsou Nizozemí a Francie. Součástí nynějšího balíčku pomoci je též i prodloužení splatnosti části těchto loňských půjček. V balíčku pomoci je ovšem rovněž i zákaz výplaty dividend, zákaz vyplácet odměny managementu společnosti nebo použít získané finance na odkup vlastních akcií.

V současnosti se cena akcie společnosti Air France - KLM pohybuje na burze v Paříži nad 5 eury za akcii. Společnost za rok 2020 vykázala ztrátu 7 miliard eur. V roce 2019 byla ještě společnost Air France - KLM v zisku 290 miliónu eur.

Airbus A320 společnosti Air France na letišti Paříž-Orly, březen 2019 (foto: Olivier Cabaret, Wikimedia Commons, CC-BY-2.0)

Témata